GIÁO DỤC PHẨM CHẤT “LỄ PHÉP, THÂN THIỆN,

TRUNG THỰC, TRÁCH NHIỆM” CHO HỌC SINH

 TRƯỜNG THCS ĐÔNG CAO

   

Năm học 2021-2022, nội dung giáo dục phẩm chất “Lễ phép, Thân thiện, Trung thực và Trách nhiệm” cho học sinh là một trong 10 nhiệm vụ trọng tâm của công tác giáo dục đạo đức, văn hóa ứng xử trong trường học. Giáo dục “Lễ phép, Thân thiện, Trung thực và Trách nhiệm” cho học sinh là một thông điệp mới có ý nghĩa lan tỏa rộng khắp trong trường THCS Đông Cao . Thông điệp đó được nhà trường cụ thể hóa, gắn với nhiệm vụ cụ thể của từng cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, góp phần xây dựng môi trường sư phạm lành mạnh, giáo dục ý thức, kỹ năng sống cho học sinh. Từ đó, thúc đẩy, nâng cao chất lượng dạy và học, hoàn thành các mục tiêu giáo dục năm học 2021-2022.

     Từ đầu năm học 2021-2022 đến nay, trong bối cảnh dạy học vừa trực tiếp vừa trực tuyến để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 nhưng nhà trường đã nhanh chóng thích ứng, vượt qua khó khăn quyết tâm không để gián đoạn việc dạy và học, đồng thời thực hiện các giải pháp thiết thực, hiệu quả trong giáo dục: “Lễ phép, Thân thiện, Trung thực và Trách nhiệm” cho học sinh trở thành nền tảng thúc đẩy giáo dục, hướng tới mục tiêu xây dựng và hoàn thiện nhân cách người học.

     Để tuyên truyền lan tỏa rộng khắp trong toàn trường thông điệp giáo dục “Lễ phép, Thân thiện, Trung thực và Trách nhiệm” cho học sinh, Liên đội có nhiều hình thức tuyên truyền đa dạng, phong phú vừa trực tiếp vừa trực tuyến, thích ứng  với bối cảnh có những thời điểm học sinh tạm dừng đến trường để phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Nhà trường tuyên truyền thông qua video, qua phát thanh nội bộ, qua mục “Giáo dục đạo đức và văn hóa ứng xử” tại Website của nhà trường và tuyên truyền trên loa phát thanh hàng tuần. Những tiết sinh hoạt dưới cờ, sinh hoạt Chi đội ngày càng được đổi mới, gắn với phong trào “Nói lời hay, làm việc tốt”, “Mỗi tuần một câu chuyện đẹp, một cuốn sách hay, một tấm gương sáng”.

Ngoài các phong trào, hoạt động bề nổi, trường còn chú trọng giáo dục học sinh từ những việc làm thường xuyên như: Tổ chức cho các em trực tiếp lao động, vệ sinh trường lớp thêm sạch đẹp, chăm sóc bồn hoa, cây cảnh trong khuôn viên trường, duy trì việc hát Quốc ca trong các lễ chào cờ sáng thứ hai hàng tuần, lao động vệ sinh ở đài tưởng niệm và đền Giá…Tông qua đó giáo dục các em lối sống “xanh – sạch – đẹp”.

 

 

 

 

Hình ảnh học sinh chào cờ trong những ngày dịch covid -19

 

Hình ảnh học sinh vệ sinh trường lớp và địa chỉ đỏ

Để giúp học sinh hiểu, tu dưỡng và rèn luyện những phẩm chất tốt đẹp nhà trường kết hợp với Liên đội tổ chức tốt cuộc thi vẽ tranh nhằm giáo dục về “Lễ phép, Thân thiện, Trung thực và Trách nhiệm”.

BỔ SUNG HÌNH ẢNH TRANH CỦA HỌC SINH

Trong các giờ học chính khóa, tích hợp giáo dục kỹ năng sống cho các em thông qua các môn học xã hội: Văn, Sử, Giáo dục công dân, đưa vào giảng dạy bộ tài liệu “Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh” nhằm góp phần triển khai việc học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành công việc tự giác và thường xuyên.

 

Lồng ghép giáo dục Lễ phép, thân thiện trong tiết dạy

môn Giáo dục công dân

Để việc giáo dục đạo đức lối sống cho học sinh đạt hiệu quả, Cán bộ quản lý cũng như giáo viên, nhân viên nhà trường thực hiện nghiêm túc các quy định, các chuẩn mực về đạo đức và ứng xử khi thực hiện nhiệm vụ công vụ và trong quan hệ với đồng nghiệp, học sinh, phụ huynh học sinh và trong quan hệ xã hội. Trang phục của giáo viên, nhân viên nhà  trường  luôn lịch sự, phù hợp với môi trường và hoạt động giáo dục. Trong giao tiếp hàng ngày, ngôn ngữ luôn chuẩn mực, hoà nhã, văn minh. Giáo viên đối xử công bằng, lắng nghe và động viên, khích lệ học sinh, tạo điều kiện để học sinh vươn lên trong học tập.

Học sinh thực hiện tốt các hoạt động giáo dục đạo đức, nếp sống; lễ phép với người lớn, hòa đồng thân thiện với bạn bè; ngôn ngữ trong sáng. Thực hiện nếp sống thanh lịch văn minh. Khi đến trường, các em  mặc trang phục sạch sẽ, gọn gàng phù hợp với lứa tuổi và hoạt động của nhà trường. Thực hiện “Nói lời hay làm việc tốt”. Tổ chức các chuyên đề phòng chống bạo lực học đường, văn hóa giao thông để học sinh có thêm kỹ năng xử lí tình huống, ứng xử văn minh.

          Những cố gắng, nỗ lực trong việc giáo dục phẩm chất “Lễ phép, Thân thiện, Trung thực, Trách nhiệm” cho học sinh từ việc làm nhỏ nhưng ý nghĩa lớn tại trường THCS Đông Cao đều hướng đến mục tiêu thực hiện có hiệu quả công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, văn hóa ứng xử trong trường học. Tạo chuyển biến căn bản về đạo đức, lối sống và văn hóa ứng xử của cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh; phát triển năng lực, hoàn thiện nhân cách, lối sống văn hóa; xây dựng văn hóa trường học lành mạnh, thân thiện; nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo; hình thành nét phong cách, văn hóa nổi bật của học sinh trường THCS Đông Cao là “Lễ phép, Thân thiện, Trung thực và Trách nhiệm”.