Monday, 01/03/2021 - 16:32|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Đông Cao

GIỚI THIỆU SÁCH THÁNG 11

     Cách đây 70 năm ngày 09 tháng 11 năm 1946 đã trở thành ngày đánh dấu mốc son trong lịch sử lập pháp của Việt Nam - đây chính là ngày mà Quốc hội nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ban hành bản Hiến pháp năm 1946 – đạo luật cơ bản đầu tiên, một “tài sản” đặc biệt của Nhà nước ta

GIỚI THIỆU SÁCH THÁNG 11

 Kính thưa các thầy cô giáo, thưa toàn thể các em học sinh thân mến!

     Cách đây 70 năm ngày 09 tháng 11 năm 1946 đã trở thành ngày đánh dấu mốc son trong lịch sử lập pháp của Việt Nam - đây chính là ngày mà Quốc hội nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ban hành bản Hiến pháp năm 1946 – đạo luật cơ bản đầu tiên, một “tài sản” đặc biệt của Nhà nước ta. Chủ tịch Hồ Chí Minh rất coi trọng việc sử dụng công cụ pháp luật, đặc biệt là Hiến pháp để thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam, góp phần vào công cuộc xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân. Xuất phát từ tư tưởng của Người, sau 66 năm ngày 09 tháng 11 lại được khẳng định giá trị, khi chính thức được ghi nhận trong luật bởi sáng kiến và sự tham mưu của Ngành Tư pháp về “Ngày Pháp luật Việt Nam - ngày 09 tháng 11.

     Tháng 6 năm 2012, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã thông qua Luật Phổ biến giáo dục pháp luật. Luật này chính thức có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2013. Luật Phổ biến giáo dục pháp luật ra đời đã quy định và khẳng định hơn nữa quyền được thông tin về pháp luật và trách nhiệm tìm hiểu, học tập pháp luật của công dân; nội dung, hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền và các điều kiện bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Tại Điều 8 của Luật quy định: Ngày 09 tháng 11 hằng năm là Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Mục đích của ngày này là nhằm tôn vinh Hiến pháp và pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật đối với cán bộ, công chức, viên chức, nhân dân và doanh nhân.

           Hôm nay, hưởng ứng Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam, tôi xin trân trọng giới thiệu tới các thầy cô giáo cùng toàn thể các em học sinh cuốn Luật phòng chống ma túy đã được sửa đổi bổ sung năm 2008 tại kì họp thứ 8, quốc hội khóa X, luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/6/2001. Cuốn sách được nhà xuất bản Lao động xuất bản tháng 2 năm 2011. Luật giáo dục gồm 8 Chương với 56 Điều quy định về phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh chống tệ nạn ma túy; kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức cá nhân trong phòng, chống ma túy.

Ngoài ra, tủ sách Pháp luật của nhà trường có đầy đủ các văn bản luật sau:

     - Hiến pháp sửa đổi năm 2013;

    - Luật Công chức, viên chức; luật Quốc hội; luật tổ chức Chính phủ; Luật tổ chức chính quyền địa phương, Bộ luật dân sự sửa đổi, Bộ luật hình sự sửa đổi, các luật sửa đổi ban hành năm 2019;

     - Luật giao thông, luật bình đẳng giới, luật bảo vệ chăm sóc giáo dục trẻ em;

    - Các văn bản về nhà trường như Điều lệ học sinh, Điều lệ trường THCS, Quy chế đánh giá xếp loại học sinh; Nội quy học sinh; Quy tắc ứng xử; Quy định về văn hóa công sở; Quy chế CM, Quy chế làm việc.

Các loại văn bản trên bạn đọc có thể đến với thư viện nhà trường để tìm hiểu, ngoài ra bạn đọc có thể tìm kiếm trên mạng internet, trong các giờ CDCD, trong các HĐGDNGLL nhà trường đề nghị các thầy cô giáo tích cực tích hợp tuyên truyền các văn bản trên đến với các em HS.

     Có thể nói, Ngày Pháp luật là một dịp tốt để nhà trường tổ chức phổ biến, giáo dục Hiến pháp, pháp luật liên quan trực tiếp đến tổ chức, hoạt động của nhà trường và cũng là dịp để mỗi thầy cô giáo và các em học sinh học tập, tìm hiểu, nâng cao nhận thức, hiểu biết về Hiến pháp, pháp luật gắn với nhiệm vụ chuyên môn, đồng thời tuyên truyền, phổ biến, vận động nhân dân nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật.

     Thầy và trò trường THCS Đông Cao luôn ghi nhớ các khẩu hiệu:

- Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật;

- Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

- Tìm hiểu, học tập và chấp hành pháp luật là trách nhiệm của mọi công dân;

       - Hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật góp phần xây dựng Chính phủ kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả;

- Cán bộ, công chức, viên chức gương mẫu, tự giác tuân thủ, chấp hành,

bảo vệ Hiến pháp và pháp luật.

Trên đây là bài tuyên truyền hưởng ứng Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam năm 2020, xin cảm ơn các thầy cô giáo và các em học sinh đã chú ý lắng nghe.

Nguồn: thcsdongcao.thainguyen.edu.vn
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 10
Hôm qua : 15
Tháng 03 : 10
Năm 2021 : 1.111